top of page

BRANDPREVENTIEDOSSIER

Artikel III 3-24 van de codex voorziet dat de werkgever een brandpreventiedossier opmaakt en bijhoudt. Een brandpreventiedossier bestaat uit heel wat onderdelen. Om dit op een gestructureerde en overzichtelijke manier te kunnen opmaken en bij te houden biedt "e-DcP" (Digitaal Crisis Portaal) daar een antwoord op. Deze webapplicatie is een heel gebruiksvriendelijk platform voor preventieadviseurs dat het opmaken van een brandpreventiedossier vergemakkelijkt, alsook rechstreeks informatie ter beschikking stelt aan de hulpdiensten.

Alle elementen die wettelijk verplicht zijn om een brandpreventiedossier op te stellen zijn op dit platform voorzien:

INTERN NOODPLAN

SCHRIFTELIJKE PROCEDURES:

evacuatieoefeningen, taken brandbestrijdingsdienst, enz...

RISICOANALYSES

Inbrengen van risicoanalyses en organisatorische of technische preventiemaatregelen.

INTERVENTIEDOSSIER

Inplantingsplan, grondplannen, (locatie elektrische installaties, sluitkranen, branddetectie,....)

BESCHERMINGSMIDDELEN

Lijst van beschikbare beschermingsmiddelen en situering op plan.

EVACUATIEPLANNEN

Indeling en ligging lokalen, vluchtwegen, nooduitgangen, verzamelplaats, enz...

REGISTRATIE

Lijst van alle aanwezigen in het bedrijf of gebouw (werknemers, bewoners, enz....)

Tarieven

Opp. bedrijf

0 - 500 m²

501 - 1000 m²

> 1000 m²

Jaarabonnement

€ 40

€ 90

€ 140 

Wenst u een vrijblijvende voorstelling en uitleg over de opmaak van het brandpreventiedossier via het e-DcP platform , klik hieronder  om een afspraak vast te leggen.

In samenwerking met

Digitaal crisis Portaal

www.e-dcp.com

EDCP.png
bottom of page