top of page

PROJECTERING

De garantie op een goede brandveiligheid begint bij het correct inschatten van het aantal, het type en de juiste plaats van de blusmiddelen. Een goede methodiek van projectering waarbij rekening wordt gehouden met de vereiste wetgeving maakt dit mogelijk en biedt een meerwaarde in uw brandpreventiebeleid.

Bij projectering van blusmiddelen wordt bepaald:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De projectering van draagbare en mobiele blusmiddelen is gebaseerd op de "regels van goed vakmanschap". De methodiek bij WyDidit vertrekt volledig uit de eisen van de wetgeving  bv. grondplannen, oppervlakte, risico, activiteit, opslag vloeistoffen/gassen, objectbescherming, enz... Op basis daarvan worden het aantal, het type en de beste plaatsing van uw blusmiddelen bepaald.

CONFORMITEITSINSPECTIES

Uw bedrijf is reeds voorzien van blusmiddelen, maar door verbouwingen, uitbreidingen of andere aanpassingen strookt uw huidige projectering niet meer met de wettelijke verplichtingen. In dit geval kan Wydidit voor u een conformiteitsinspectie uitvoeren om na te gaan of uw situatie nog overeenstemt met de nieuwe noden.

Vraag hier uw projectering of conformiteitsinspectie aan:

getallen.jpg
Aantal

Het resultaat van de berekening geeft de minimale hoeveelheid en inhoud van  blusmiddelen die wettelijk verplicht zijn.  Daarnaast kan aanvullende bescherming worden geadviseerd.

brandklassen.png
Type

Aan de hand van de belangrijkste brandklasse wordt het soort blusstof en blusvermogen van het blusmiddel bepaald,  rekening houdend met de minimale nevenschade bij het gebruik.

plan projectering.png
Locatie

De blusmiddelen moeten in voldoende mate en op de meest efficiënte plaatsen ter beschikking zijn. De positie wordt duidelijk aangegeven op een grondplan van het bedrijf.

bottom of page