top of page

RISICOANALYSES

Artikel III 3.3 van de codex "Welzijn op het Werk" verplicht de werkgever een risicoanalyses uit te voeren betreffende de brandrisico's die rekening houden met verschillende factoren.

De risicoanalyse is een inventarisatie van alle mogelijke brandrisico's per locatie, rekening houdend met de aan- of afwezigheid van preventiemaatregelen. Het resultaat is een score van het brandrisico waar er preventiemaatregelen worden geadviseerd volgens de risicograad.

Methodiek risicoanalyse brand:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het uitvoeren van de risicoanalyse gaat gepaard met een algemene audit van het bedrijf die verschillende aspecten zoals procedures, documenten, aanpassingen gebouwen,enz...inzake brandveiligheid inventariseert.

 

Vraag hier uw risicoanalyses aan:

risk.jpg

Risicograad

BEPALEN

BRANDRISICO

De score op brandrisico wordt bekomen door het bepalen van de brandlast, brandbaarheid, ontstekingsbronnen en zuurstofmetingen.

evacuatie.jpg

Risicograad

BEPALEN

EVACUATIERISICO

De score op evacuatierisico wordt bekomen door het bepalen van de detectietijd, evacuatietijd, afstand tot uitgangen en evacuatieoefeningen.

skill.jpg

Evaluatie

KENNIS & VAARDIGHEDEN

Hier worden de aanwezige blusmiddelen geïnventariseerd en de kennis en vaardigheden bepaald tot het gebruik van deze blusmiddelen.

bottom of page